Uncategorized

Nieaktywny rodzic – nieaktywne dziecko?

Czy bierny fizycznie rodzic może wychować potomstwo kochające sport? Zdecydowanie nie. Modele właściwych zachowań zdrowotnych zaobserwowane oraz wpojone dzieciom i nastolatkom w rodzinnym domu, utrwalają się na całe życie. Wsparcie rodziców stanowi istotny czynnik warunkujący poziom aktywności fizycznej u chłopców i dziewcząt. Jedynie intensyfikacja aktywności ruchowej odpowiedzialnych rodziców może zwiększyć aktywność fizyczną ich dzieci. Powszechnie…

Testy wysiłkowe

Zdolność do wykonywania wysiłku fizycznego zależy przede wszystkim od wielkości maksymalnego poboru tlenu, a do jego pomiaru służą testy czynnościowe. Testy pośrednie oraz terenowe znajdują coraz szersze zastosowanie w ocenie wydolności populacji, w których stosowanie obciążeń maksymalnych nie jest uzasadnione lub jest niemożliwe ze względu na wiek badanych osób, ich stan zdrowia, brak odpowiednio przeszkolonej…

Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży – konieczność czy przyjemność?

Często, gdy jesteśmy przemęczeni i zniechęceni, zastanawiamy się, czy musimy się ruszać? Czy nie lepiej byłoby usiąść, położyć się, odpocząć, obejrzeć interesujący program w telewizji? Czy potrzebny nam jest ruch? A jeśli tak, to czy każdemu z nas? Przedstawiamy zalecenia dotyczące rodzaju i czasu trwania aktywności fizycznej dla dzieci i młodzieży. Badania wykazały, że już…

Co to jest crossfit i na czym polega?

CrossFit to wytrzymałościowo-siłowy system treningowy, którego głównym celem jest holistyczny rozwój ogólnej sprawności fizycznej. W CrossFit  doskonalimy wszystkie dziesięć cech motorycznych: – sprawność układu sercowo – naczyniowo – oddechowego, – wytrzymałość siłową, – siłę – gibkość – moc – szybkość – koordynację – zwinność – równowagę – celność/dokładność Celem treningu jest podnoszenie swoich możliwości fizycznych, co bezpośrednio przekłada…

ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ

Jednym z aspektów życia szkoły jest organizacja imprez sportowych, gier i zabaw sportowo-rekreacyjnych. Imprezy te sta­nowią podstawę życia społecznego oraz sportowego dzieci i mło­dzieży w każdej szkole. Ich charakter, treść i forma zależy od zainteresowań uczniów oraz osób organizujących imprezy. Od właściwej organizacji zawodów i należytej oprawy, w du­żej mierze zależy poziom uzyskanych wyników, poziom…

Rozwój fizyczny i motoryczny dziecka w wieku szkolnym 7-13 lat

Rozwój fizyczny polega na ciągu konsekwentnych przemian w życiu osobniczym, które przekształcają prostą konstrukcję komórkową zarodka w złożony organizm człowieka. Przemiany prowadzą do osiągnięcia samodzielnej egzystencji i możliwości przedłużenia gatunku przez wydanie potomstwa. Procesy rośnięcia powodują zwiększanie się wymiarów ciała. Na procesy różnicowania składają się takie zmiany jakościowe, jak : ossyfikacja kości, nowe proporcje w…

Jaki powinien być poziom aktywności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej?

Czy bierność fizyczna dzieci i młodzieży może mieć negatywne konsekwencje? Czy są jakiekolwiek wytyczne dotyczące zalecanego poziomu aktywności ruchowej dzieci? Eksperci nie mają wątpliwości, ruch jest kluczowym czynnikiem warunkującym prawidłowość procesów rozwojowych oraz zmniejszającym ryzyko rozwoju poważnych schorzeń w wieku dorosłym. Obecnie obowiązują w Polsce międzynarodowe rekomendacje dotyczące zalecanych poziomów aktywności fizycznej dla osób w…

WPŁYW WYSIŁKU FIZYCZNEGO NA PROFIL LIPIDOWY

  Chyba nie trzeba dzisiaj nikogo przekonywać, że regularna aktywność fizyczna to ważny element zdrowego stylu życia. U osób, które są aktywne fizycznie, maleje ryzyko zachorowania na wiele chorób, tj. miażdżyca, nadciśnienie, zawał serca czy udar. Choroby te w naszym kraju są nadal główną przyczyną zgonów, mimo coraz większej popularności aktywności fizycznej wśród osób w…

ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

Każdy ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy, od naszej reakcji na wypadek zależy życie drugiego człowieka. Warto pamiętać, że u osoby, która nie oddycha, a jej krążenie jest niewydolne, mamy tylko 4 minuty na uratowanie jej mózgu przed nieodwracalnymi zmianami, dlatego tak ważna jest znajomość podstawowych zasad pierwszej pomocy. Bierne czekanie nie daje żadnych szans! Zasady…

SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY

W dniu 8 czerwca 2020 r. wszyscy pracownicy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego uczestniczyli w szkoleniu z pierwszej pomocy. W trakcie szkolenia zostały przedstawione zagadnienia związane z udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych przypadkach. W części praktycznej należało rozpoznać wstępnie stan zagrożenia życia lub zdrowia poszkodowanego, udzielić właściwej pomocy do rozpoznanego stanu zagrożenia życia osoby poszkodowanej i znać zasady…