Rada rodziców

Przewodniczący: Grzegorz Kruszewski

Zastępca przewodniczącego: Adam Sudoł

Sekretarz:  Beata Kołodzińska – Bereś