Historia

HISTORIA MOS

 

W 1973 roku powołano Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pruszkowie (MOS), którego dyrektorem został pan Wiktor Jaworski. Zgodnie z przepisami, MOS jako jednostka budżetowa mógł być dotowany przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego (w przeciwieństwie do międzyszkolnych klubów sportowych, które nie posiadały osobowości prawnej). MOS-y zostały powołane, aby w ich strukturach działały MKS-y i uzyskane w ten sposób środki finansowe pozwalały MKS-om na normalną działalność.

 

Po roku działalności Kuratorium, ze względu na to, że MOS w Pruszkowie nie posiadał własnego obiektu, zawiesiło działalność MOS-u.

 

Po Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w 1972 roku minister Oświaty i Wychowania – Jerzy Kuberski, doceniając wyniki pracy trenerów MKS Pruszków, obiecał przydzielić jedną z dziesięciu hal sportowych sprowadzanych z NRD. Na kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia 1973 roku na stacji kolejowej w Pruszkowie stały dwa wagony zaadresowane do ZSM z elementami budowlanymi hali sportowej. Kuratorium w 1980 r przyznało pieniądze na wybudowanie hali, wyznaczając ZSM na inwestora zastępczego. Wiele prac w czynie społecznym, głównie przy pracach porządkowych, wykonali nauczyciele Zespołu Szkół Mechanicznych wraz z uczniami pod kierunkiem dr. Stanisława Kucha.

 

Po 5 latach, w czerwcu 1985 roku, oddano do użytku halę sportową, która zmodernizowana w 2011r funkcjonuje do dzisiaj. Wobec wybudowania hali, Kurator wydał decyzję o wznowieniu działalności Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 9 w Pruszkowie. Tym samym i MKS Pruszków, znalazł się w strukturach organizacyjnych Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, będąc jego integralną częścią. W związku z tym klub MKS Pruszków zmienił nazwę na MKS-MOS Pruszków.

 

Ośrodkiem kierował mgr inż. Wacław Dziugieł, Po odejściu dyrektora Wacława Dziugieła na emeryturę w roku 1989 dyrektorem został jego zastępca Jerzy Kwasiborski, który pełnił ją do 1993r, kiedy to on przeszedł na emeryturę.

 

W 1993 roku ę, a funkcję dyrektora MOS-u objął p. Janusz Wierzbowski, którego w sprawach sportowych wspomagał p. Krzysztof Żolik. W 2004 roku p. Janusz Wierzbowski zrezygnował z pełnienia funkcji dyrektora MOS, a jego obowiązki do końca 2004 roku przejął Krzysztof Żolik. Po wygraniu konkursu na dyrektora MOS w Pruszkowie, od 1 stycznia 2005 roku funkcję tą objął p. Grzegorz Kwasiborski i sprawował ją do 31.08.2009.

 

Od wrześniu 2009 roku do 7.07.2018r  dyrektorem Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego był Tomasz Krawczyński, od dnia 7.07.2018 r pełniącym obowiązki dyrektora MOS jest Grzegorz Kwasiborski.

 

W latach 1985 – 2010 w strukturach MOS był MKS, a więc istniał klub MKS – MOS Pruszków, osiągający wiele sukcesów, przede wszystkim w koszykówce:

– 1986 – wicemistrzostwo Polski OSM U16,

– 1988 – III miejsce Mistrzostw Polski U18,

– 1993 – VII Miejsce Mistrzostw Polski U18,

– 1993 awans MKS – MOS Pruszków do ekstraklasy,

– 1995 Mistrzostwo Polski Seniorów,

– 2006 Puchar Polski U14,

– 2006 półfinał Mistrzostw Polski U 18,

– 2007:

  • finał Mistrzostw Polski U20 8 miejsce w Polsce 2007,
  • półfinał Mistrzostw Polski U18,
  • ćwierćfinał Mistrzostw Polski U16,
  • półfinał Mistrzostw Polski U14,

2008:

  • wicemistrzostwo Polski U16,
  • ćwierćfinał Pucharu Polski U14,

2009:

  • 7 miejsce w Mistrzostwach Polski U18,
  • półfinał Mistrzostw Polski kadetów U 16 rocznik 1993.

W roku 2010 sekcję koszykówki ponownie przejął klub MKS Pruszków.