KALENDARZ REKRUTACJI NA ROK 2021/2022

Termin postępowania rekrutacyjnego: od 1 czerwca 2021 r. do 27 września 2021 r. w tym:

– 1 czerwca 2021 r. – 3 września 2021 r. – składanie w placówce deklaracji przez kandydatów kontynuujących zajęcia w MOS;

– 23 sierpnia 2021 r. – 24 września 2021 r. – składanie w placówce wniosków przez nowych kandydatów na zajęcia w MOS;

– 27 września 2021 r. – opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

2. Termin postępowania uzupełniającego w przypadku wolnych miejsc: od 28 września 2021 r. do 1 października 2021 r. w tym:

– 28 września 2021 r. 30 września 2021 r. – składanie wniosków w siedzibie MOS;

– 1 października 2021 r. – opublikowanie ostatecznych list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Zajęcia sportowe:

  • sekcja koszykówki chłopców

  • sekcja siatkówki

  • sekcja akrobatyki sportowej

  • sekcja lekkoatletyki

  • sekcja koszykówki dziewcząt

  • sekcja sportu masowego

               – crossfit dla młodzieży

               – korektywa dla dzieci

mospruszkow.pl/…/wnioske-o-kontynuację-na-zajęcia-2021.pdf

wnioske o przyjęcie na zajęcia 2021