KALENDARZ REKRUTACJI NA ROK 2020/2021

  • 1 czerwca 2020 r.  – 26 czerwca  2020 r.  – KONTYNUACJA ZAJĘĆ –  składanie wniosków w formie elektronicznej na adres mailowy wicedyrektor@mospruszkow.pl
  • 1 września  2020 r. –  21 września  2020 r.  – NOWI KANDYDACI – składanie  wniosków w formie elektronicznej na adres mailowy wicedyrektor@mospruszkow.pl
  • 24 września 2020 r. – opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Termin postępowania uzupełniającego w przypadku wolnych miejsc: od 25 września 2020 r. do 28 września 2020 r. – składanie wniosków w formie elektronicznej na adres mailowy wicedyrektor@mospruszkow.pl

30 września 2020 r. – opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

 

Wnioski będą dostępne do pobrania 23.05.2020r.