RODZINNY PIKNIK SPORTOWO-REKREACYJNY 19.06.2021 R.

Kategorie: Uncategorized

             

                                                        RODZINNY PIKNIK

                                                   SPORTOWO-REKREACYJNY

                                                POD HONOROWYM PATRONATEM

                                                  STAROSTY PRUSZKOWSKIEGO

                                                W TYM BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH

                                                    W DNIU 19 CZERWCA 2021 r.

I. Cel imprezy:

– edukacja publiczna- popularyzacja rekreacyjnych form ruchowych w ramach wychowania prozdrowotnego, zaspokojen

ie potrzeb różnych środowisk w zakresie wzorów rekreacji fizycznej, rozbudzenie zainteresowań aktywnym wypoczynkiem

– kultura fizyczna i turystyka- wspólne spędzanie czasu, tworzenie warunków do pozytywnie rozumianego współzawo

dnictwa sportowego, zasady fair play, a także integracja poprzez nawiązywanie kontaktów i współpracy z lokalnym środowiskiem, poznawanie lokalnych walorów turystycznych i rekreacyjnych Powiatu Pruszkowskiego.

II. Termin i miejsce:

Impreza odbędzie się 19 czerwca 2021 r. (sobota) w miejscowość Strzeniówka (koniec ulicy Działkowej), gmina Nadarzyn

III. Organizator:

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pruszkowie z siedzibą przy ul. Gomulińskiego 4, 05-804 Pruszków,

nr tel.: 22 758 22 91, adres e-mail: mos@mospruszkow.pl

Zapisy prosimy wysyłać zgłoszenia na e-maila mos@mospruszkow.pl do dnia 18czerwca 2021r, bądź osobiście w dniu pikniku do godziny 9.00. 

IV. Kategorie:

  • I Kobiety (18 lat i starsze)

  • II Mężczyźni (18 lat i starsi)

  • III Młodzież – dziewczęta (15-18 lat)

  • IV Młodzież – chłopcy (15-18 lat)

  • V Dzieci – dziewczynki (14 lat i młodsi)

  • VI Dzieci – chłopcy (14 lat i młodsi)

  • VII Dzieci – dziewczynki (9 lat i młodsi)

  • VIII Dzieci – chłopcy (9 lat i młodsi)

Bieg odbędzie się na dystansie 3 500 m (pięć okrążeń)- dorośli.

Młodzież – 2 100 m (trzy okrążenia)

Dzieci (14 lat i młodsi) – bieg na dystansie 1 400 m (dwa okrążenia).

Dzieci (9 lat i młodsi) – bieg na dystansie 700 m (jedno okrążenie).

Liczba kategorii może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń

ZAWODY BIEGOWE ROZGRYWANE BĘDĄ NA OZNAKOWANEJ TRASIE (PĘTLA 700 M)

– Organizator prowadzi ręczny pomiar czasu oraz zastrzega sobie prawo zmiany w regulaminie biegów.

Dystanse:

BIEG: 3 500 m – START GODZ. 10.15

INNE DYSTANSE – START OK. GODZ. 11.00

Regulamin-Pikniku-Sportowego-19-czerwca-2021_1 (4)

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA2 PRZEŁAJE 19 CZERWCA 2021_1