Ostatnie wpisy

Aktywność fizyczna w wieku szkolnym

Podstawą szkolnej aktywności ruchowej są lekcje wychowania fizycznego (wf), które w swoim założeniu mają wszechstronnie oddziaływać na rozwój ucznia. Głównym ich celem jest kształtowanie dbałości o ciało, czyli pożądanych postaw prozdrowotnych. Lekcje wf umożliwiają ponadto rozwijanie sprawności motorycznej, zdobywanie nowych i doskonalenie wcześniej poznanych umiejętności ruchowych oraz pogłębianie wiedzy z zakresu kultury fizycznej. Rodzicu, mamy nadzieję, że tak jak my…

Aktywność fizyczna nastolatków

Nasze dziecko pokonało pierwsze lata nauki szkolnej, zaczyna dojrzewać, staje się coraz bardziej samodzielne, próbuje podejmować różne decyzje. Trudno określić ramy wieku kalendarzowego dla okresu dojrzewania, przyjmuje się, że u dziewcząt jest to wiek od 9 do 14 lat, a u chłopców 10-15 lat. Pamiętajmy, że niekiedy okres ten u młodego człowieka przebiega bardzo burzliwie. Z jednej strony zdobywa nowe doświadczenia,…

Plan treningowy

Powinien on zawierać wszystkie niezbędne informacje, takie jak rodzaj wykonywanego ćwiczenia, zakres wykonywanych powtórzeń, intensywność, z jaką będą wykonywane, czas przerw między kolejnymi seriami, ćwiczeniami, oraz czas całego trwania treningu i jego częstotliwość. Nie należy również zapominać o rozgrzewce i rozciąganiu, które są bardzo ważnym elementem każdego treningu. Niezależnie od twojego celu, dobrze, jeśli twój…

Trening ogólnorozwojowy w początkowym okresie szkolenia lekkoatlety

Uwagi wstępne W obliczu rosnącej rywalizacji sportowej poszukuje się dróg zmierzających do zapewnienia sportowi wyczynowemu stałego dopływu młodzieży uzdolnionej ruchowo i zainteresowanej uprawianiem sportu. Równocześnie dopatruje się we wcześniejszym rozpoczynaniu treningu sportowego z dziećmi i młodzieżą dalszych możliwości zwiększenia efektywności wyszkolenia sportowego zawodników. W coraz większym stopniu system organizacji sportu opiera się na sieci klas…

Trening anaerobowy

Trening beztlenowy, inaczej nazywany treningiem anaerobowym, to taki wysiłek fizyczny, podczas którego energia jest pozyskiwana tylko z przemian beztlenowych.Trening beztlenowy uznawany jest za jeden z najskuteczniejszych sposobów na szybką utratę wagi. Z jego możliwości korzystają też osoby, które chcą w krótkim czasie zwiększyć masę mięśniową. Z założenia najważniejsza jest ciągłość treningów, ich duża intensywność oraz…

Astma a ruch. Czy dziecko z astmą może uprawiać sport?

Astma jest obecnie najczęstszą chorobą przewlekłą dzieci, natomiast ruch stanowi ich naturalną potrzebę rozwojową. Nie ma powodów wskazujących na to, aby astmatyczne dzieci były pozbawiane przyjemności płynącej z aktywności fizycznej. Odpowiednio dobrana regularna aktywność ruchowa i wysiłek fizyczny wpływają bowiem terapeutycznie na proces leczenia astmy oskrzelowej. O braku przeciwskazań do uprawiania sportu przez astmatyków świadczy fakt, jak wielu zawodowych sportowców chorując…

Trening aerobowy

Trening cardio wpływa na spalanie tkanki tłuszczowej, poprawę wydolności organizmu oraz regulację gospodarki hormonalnej. Trening cardio nazywany jest inaczej treningiem tlenowym, wytrzymałościowym lub aerobowym. U osób wykonujących trening kardio dochodzi do przyspieszenia oddechu i pracy serca.  W treningu cardio tkanka tłuszczowa spalana jest z udziałem tlenu, który niezbędny jest naszym tkankom do uruchomienia procesu redukcji tłuszczu….

Jak zachęcić dziecko do ruchu?

Aktywność ruchowa dzieci wpływa na ich stan zdrowia aktualnie ale i w przyszłości. Obserwowane u małych dzieci zamiłowanie do wszelkich sportów, u nastolatków zwykle zmienia się w niechęć do ruchu i aktywności fizycznej. W jaki sposób zachęcić dzieci, nastolatki i młodzież do aktywnego sposobu spędzenia czasu wolnego? Co zrobić, aby dziewczęta i chłopcy polubili sport?  Aktywność fizyczna ma decydujące znaczenie dla zdrowia i samopoczucia dzieci. Niestety, obserwowana wyjątkowo…

Ćwiczenia relaksacyjne w wodzie

Ćwiczenia w wodzie należą do najbezpieczniejszych form aktywności fizycznej, są doskonałą formą relaksu dlatego zajęcia w wodzie są wskazane dla wszystkich, nawet dla kobiet w ciąży, ponieważ odprężają ciało, ale także psychikę.  Jeśli mamy stresującą i dodatkowo obciążającą fizycznie pracę, warto przynajmniej raz w miesiącu wybrać się na basen. Dużą popularnością cieszy się aqua aerobik, czyli…

Aktywność ruchowa a życie współczesnego człowieka.

Współcześnie coraz częściej duże znaczenie przypisuje się oświacie, kulturze, wychowaniu zdrowotnemu i rekreacji fizycznej,co jest przejawem zakłopotania o harmonijny i wszechstronny rozwój człowieka. Obok życia osobistego, pracy i życia społecznego, aktywność ruchowa, w czasie wolnym, pozwala człowiekowi żyć pełnią życia i stanowi o świadomości oraz poziomie społeczeństwa. Rola aktywności ruchowej dotyczy nie tylko jej pozytywnego…

Nadchodzące wydarzenia

Nie odnaleziono wydarzeń!